ทัศนศึกษาที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

คณะครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ นำนักเรียนชั้น ม.5/3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เด็กๆได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์ฯและทีมงานที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่เด็กๆ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561