“ทีม 5 สี ท้าหมอกควัน” เข้าสู่รอบสุดท้ายระดับประเทศ

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ “ทีม 5 สี ท้าหมอกควัน”  ที่ได้รับทุนในการดำเนินการ โครงการจิตสำนักรักเมืองไทย ปีที่ 10 การประกวดโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ กับชุมชนท้องถิ่น  ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” ณ โรงเรียนรังสีวิทยา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561