นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

โรงเรียนรังษีวิทยา  จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมี อ.สมาน  ไชยสถาน  เป็นประธานในพิธี  โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน  ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561