นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกพื้นที่

แผนกประถมศึกษา นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกพื้นที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561