อบรมกบจูเนียร์สัญจร ปี 10 หัวข้อ ” Top ไทย Top 10 “

ครูณัฐภัทร ครูณัฐกิจ ครูสายฝน พานักเรียน 7 คนไป อบรมกบจูเนียร์สัญจร ปี 10 หัวข้อ * Top ไทย Top 10 ”  ที่ ม.ฟ่าร์อิสเทอร์น รายชื่อ นร.  นายอติกันต์ นายศุภกิจ นายธีรยุทธ นางสาวสโรชา 6/3 นายพลวัตน์ 6/2 นางสาวธมลวรรณ 5/2  ม.4/3 1 คน  วันที่ 9 มิถุนายน 2561