บริษัท สยามสไมล์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินเคลมสินไหม

ผู้จัดการบริษัท สยามสไมล์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่-ลำพูน  มอบเงินเคลมสินไหม ให้กับสามี อ.กีรัตยา  นันทจันทร์ กรณีเสียชีวิต  เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561