ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบชิงทุนเข้าแถวสู่ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ภายใน)

1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านชิงทุนเข้าแถวสู่ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านชิงทุนเข้าแถวสู่ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4