ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ท่านพัชรายุทธ พงษ์อมรพรหม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานการประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องสดุดี หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังสีวิทยา วันที่ 13 กรกฎาคม 2561