ปลูกป่าสร้างฝายเทิดพระเกียรติ สนองโครงการพระราชดำริ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี”

โรงเรียนรังษีวิทยาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม ปลูกป่าสร้างฝายเทิดพระเกียรติ สนองโครงการพระราชดำริ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” ประจำปี 2561 โดยมี พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มลฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นายนัทธพงศ์ ชมภู ประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งการปลูกป่าในครั้งนี้ มีหน่วยงาน 54 หน่วย ชาวบ้าน และนักเรียน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ป่าต้นน้ำปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561