พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

โรงเรียนจัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา โดยมี อ.สมาน ไชยสถาน ผุ้จัดการ-ผู้อำนวยการ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561