พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประเภท ทุนบุคลากร และทุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561