พิธีราชสดุดีลูกเสือ เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2561

นายสมาน    ไชยสถาน  เป็นประธานในพิธีราชสดุดีลูกเสือ เนื่องในวันวชิราวุธ  เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  รัชกาลที่ 6   ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561