พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิยา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561