พิธีไหว้ครู ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา วันที่ 14 มิถุนายน 2561

142018