มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ ให้กับนักเรียนาที่ประสบภัยไฟไหม้

อ.สมาน ไชยสถาน และ ท่านพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม นายกสมาคมผู้ปกครองและครู มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยาที่ประสบภัย ไฟไหม้บ้านพักคริสเตียนเปาโลที่ อำเภอฝาง ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  และในโอกาสนี้ อ.สมาน ไชยสถาน ผุ้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภานักเรียน ได้นำเงินที่ได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียนและอุปกรณที่ได้รับการบริจาค ไปมอบให้ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหอพักหญิงของโรงเรียนกินนอน คริสเตียนเปาโล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่