มอบเกียรติบัตรครูเยี่ยมบ้านนักเรียน

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่เยี่ยมบ้านนักเรียนได้ครบ 100% ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561