มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมอบรมศิลปะการใช้เสียง และ การขับร้องเพลง

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ร่วมอบรมศิลปะการใช้เสียง และ การขับร้องเพลง จาก ครูรุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ และเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันแต่งกลอนสด และ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย น.ส.ศิริประภา ตรีศิลสัตย์ เข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง น.ส.กัณฐิกา บุญสม น.ส.ชนิดาภา วงค์ชัย และ น.ส.สิริรักษ์ เขื่อนเก้า เข้าร่วมแข่งขันประพันธ์กลอนสด ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561