มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย หอพักคริสเตียนเปาโล

อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนรังษีวิทยา เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการเอกชน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย หอพักคริสเตียนเปาโล จำนวน 6 ราย รายละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. เด็กหญิงภาวิณี มโนชวิสุทธิ์ ป.5/5
2. นางสาวฑาริดา มโนชวิสุทธิ์ ม.4/6
3. นางสาวปิยะดา วัชรนิธิกุล ม.4/6
4. นางสาวนุชรี จะหวะ ม.4/6
5. นางสาวสุณิสา อิสระมัธฉา ม.5/5
6. นางสาวศรัณยา ศุวิจวรกุล ม.5/6

ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561