รวมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจ

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา  คณะผู้บริหาร พร้อมกับหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมวางหรีดผู้ปกครองนักเรียนที่เสียชีวิต  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561