ร่วมงานฌาปนกิจศพพ่อตาของ  อ.สุเมธี  พันชนะ

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหาร เป็นตัวแทนโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมงานฌาปนกิจศพพ่อตาของ  อ.สุเมธี  พันชนะ  บุคลากรโรงเรียน เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2561