ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง

นายสมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผุ้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง  ณ ห้องอาหารนิวศิริชัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561