ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย

อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรีนยรังษีวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 / 2018 ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561