ร่วมพิธีไว้อาลัย

นายสมาน   ไชยสถาน ผู้จัดการ –  ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา เป็นตัวแทนของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีไว้อาลัย คุณแม่ปราณี มิตรกูล อายุ 89 ปี  ( มารดาของเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ) ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2561 ณ คริสตจักรเบธเลเฮ็ม อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช