ร่วมสนับสนุนของรางวัลการแข่งขันงานประเพณีอำเภอฝาง

นายสมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  ร่วมสนับสนุนของรางวัลการแข่งขันงานประเพณีอำเภอฝาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561