ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภควรรณ ชาญประเสิรฐกิจ

อ.สมาน   ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภควรรณ  ชาญประเสริฐกิจ ที่ได้รับรับถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากการแข่งขันในโครงการประกวดวาดภาพระบายสีโตโยต้า “รถยนต์ในฝัน”  จัดโดย บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561