ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีมุทิตาจิต อาจารย์ทรชิต ร่วมจิตร

อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมงานครบรอบ 78 ปี โรงเรียนบ้านแม่ใจ พร้อมด้วยการร่วมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีมุทิตาจิต อาจารย์ทรชิต ร่วมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ใจ และร่วมถวายทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านแม่ใจ จำนวน 1,000.00 บาท เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561