ร่วมแสดงความเสียใจ

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา  และทีมผู้บริหาร ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจกับ ครูวิไล  อุดทา  ที่สูญเสียมารดาไป อย่างไม่มีวันกลับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561