วางพวงมาลาและถวายบังคม

ผู้บริหารและคณะครูแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนรังษีวิทยา : ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561  ณ สนามที่ว่าการอำเภอฝาง เชียงใหม่