สภากาชาดไทย เยี่ยมเยียนนักเรียนทุน

สภากาชาดไทย อำเภอฝาง ร่วมกับทางอำเภอฝาง เข้ามาเยี่ยมเยือน และมอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวศศิวิมล อินต๊ะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5/7 นักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561