สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต (รอบบุคคลภายนอก)

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 “จงดำเนินชีวิต อย่างคนมีปัญญา” เอเฟซัส  (รอบบุคคลภายนอก)  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561