สืบสานประเพณี บูรณาการยี่เป็ง

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี บูรณาการยี่เป็ง เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง โดยมี อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งมีกิจกรรมการแสดง ต่างๆ มากมาย ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561