อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ทบทวนการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการฝึก08 โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาอบรมในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561