อบรมอาสาจราจร ลูกเสือ-เนตรนารี-นักศึกษาวิชาทหาร

เจ้าหน้าตำรวจจราจร จาก สภ.ฝาง มาให้การ อบรมอาสาจราจร กับลูกเสือ-เนตรนารี-นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา วันที่ 27 มิถุนายน 2561

27