เฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาสและครบรอบ 70 ปี รังษีวิทยา

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม เฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาสและครบรอบ 70 ปี รังษีวิทยา โดยมีการเดินขบวนจากหน้าที่ว่าการอำเภอฝาง มีการโชว์วงดุริยางค์จากหลายโรงเรียน มีการร่วมจัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561