เยี่ยมเยียน คริสตจักรวงศ์ชัยพันธ์

ทีมงานศาสนกิจ และบุคลากรคริสเตียน เยี่ยมเยียน และนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรวงศ์ชัยพันธ์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561