เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สิทธิและเข้าใจความหมายของคำว่าประชาธิปไตย  โดยมีการคัดเลือกตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 25561