แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสุทินีพันธุ์ จิรัสยากุล เจ้าหน้าที่สำนักงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ มาเป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561