่ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สาระวิทยาศาสตร์นำนักเรียนห้องเรียนเน้นวิทย์ม.1/1-1/2 และม.2/1-2/2 ทัศนศึกษา ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษาจ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 มิถุนายน2561

08