86 พรรษา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

86 พรรษา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561