การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน  โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่สามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ครบ 100%  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562