การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

การเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน

  • ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม  – 12 เมษายน 2562 (ช่วงที่ 1)

  • ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม  – 26 เมษายน 2562 (ช่วงที่ 2)

  • 13 – 21 เมษายน  หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปล.การแต่งกายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  การแต่งกายชุดนักเรียน