กิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายเทิดพระเกียรติ

โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมกับ อบต.ศรีดงเย็น ,  อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา , บก.ควบคุมที่ 2 ฉกม.5 , คณะทำงานเครือข่ายพัฒนาชนบท สนองพระราชดำริ และหน่วยงานส่วนราชการ  จัดกิจกรรม ปลูกป่า สร้างฝาย เทิดประเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562  “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน”   โดยมี นายอนวัช    สัตตบุศย์  นายอำเภอไชยปราการ  เป็นประธานในพิธี ณ ป่าต้นน้ำ  บ้านห้วยน้ำดิบ  หมู่ 8  ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ  เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562