กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในอำเภอฝาง

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมเดินขบวนสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา  นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี ณ ลานว่าการอำเภอฝาง  จัดโดยศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอฝาง  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562