กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ “87 พรรษา มหาราชินี” ระดับปฐมวัย

โรงเรียนรังษีวิทยา แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ “87 พรรษา มหาราชินี”  ประจำปี 2562  โดยมี อ.ประนอม  อุดทา  ผช.ผู้จัดการ โรงเรียน    เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และให้โอวาท “พระคุณแม่”   ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562