กิจกรรม “อาหารชาวค่าย” ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา

ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่ 5  ทำกิจกรรม “อาหารชาวค่าย” ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ  เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการทำอาหารและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562