กิจกรรม cleaning day ป้องกันโรค

โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมกับ ชมรมรถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ทำกิจกรรม Cleaning Day ทำความสะอาดรถ ป้องกันโรค เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย ของนักเรียนที่โดยสารรถรับส่งในการเดินทางไปกลับโรงเรียน  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562