กีฬานักเรียนเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 40

โรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 40  “ไชยปราการเกมส์”  ณ สนามกีฬาโรงเรียนไชยปราการ ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562