คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เยี่ยมเยียนบุคลากร

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ใช้เวลาหลังจากการประชุม เดินเยี่ยมเยียนบุคลากรโรงเรียน ตามแผนกต่างๆ เพื่อทักทายและทำความรู้จัก  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562