คืนสู่เหย้า ชาวรังษี

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม    กตัญญูกตเวที คารวะครูอาวุโส  “คืนสู่เหย้า ชาวรังษี”  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562

13