ค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

แผนกประถมศึกษา จัดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม “คนสร้างคน คนสร้างชาติ”   ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4- 6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562